Toz Toplama Sistemleri

Üretim sırasında; Kazma, delme, kırma, kesme, parçalama gibi işlemlerde ortaya toz halde ham veya  yarı işlenmiş maddeler ortaya çıkar. Bu maddelerin boşaltılması ,depolanması ,üretimde kullanılması ve taşınması işlemleri veya diğer faaliyetler sonrasında oluşan ve belli bir süre havada  asılı kaldıktan sonra çöken tozlar hem iş sağlığı açısından çalışanlara etki etmekte hem de ortamda bulunan diğer ekipmanlara zarar vermektedir.
Bunun önüne geçmek için en uygun metod bu safhalar sırasında oluşan tozu kaynağında bertaraf ederek tozsuz bir ortam oluşturmaktır. Bu ortamı oluşturmak için çalışma şekli ve üretim şekilleri göz önüne alınarak çeşitli toz toplama sistemleri kullanılır. 

3B  Toz Toplama Üniteleri,

  • Her türlü faaliyet sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak;
  • insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak; 
  • hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamaktır.

 

İlgili Referanslarımız